Türk Vergi Sisteminin anlaşılması ve uygulanmasında mükellefler açısından en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuya istinaden uygulama birliği bulunmamasıdır. Bunun sonucunda da, vergi idaresiyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama anlaşmazlıkları çıkabilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte, bu tür konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecinde işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi işletme açısından ilave vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır.

Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir;
• Vergi incelemesi konusunda danışmanlık hizmetleri,
• Vergi uyuşmazlıklarında, uzlaşma veya dava açma kararının hukuki açıdan değerlendirmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,
• Uzlaşma süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması ve mahkeme müracaatlarının yapılması konusunda danışmanlık hizmetleri,
• Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri,
• “İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlara ilişkin danışmanlık hizmetleri.