Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması,
  • İşletmenin faaliyetlerine özgü vergisel durumların dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık.