Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları,
  • Transfer fiyatlandırması analizi.