Gelir/Kurumlar Vergisi tam tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı, ödenecek Gelir/Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

Tasdik hizmeti, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra, hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine de olanak vermektedir. Ayrıca, işletmenin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yapılan denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir.