Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Temel Türk vergi kanunlarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık,
  • Her işletmenin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık,
  • Yapılan sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi,
  • Vergi idaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb resmi yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık,
  • Borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi.