Tam tasdik hizmetine ek olarak aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır;

  • Katma Değer Vergisi iadesi,
  • Özel Tüketim Vergisi iadesi,
  • Stopaj iadesi,
  • Mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerin tasdiki,
  • Yatırım İndirimi tutarının tespiti,
  • TÜBİTAK “Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu”,
  • Sermaye artışının tasdiki,
  • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
  • İç kaynakların sermayeye ilavesinin tetkiki ve tasdiki,
  • Özel amaçlı raporlar.